Informasjon om planer, aktiviteter m.m. finner du på barnehagens oppslagstavle på MyKid.no

 

 

 

 

 

 

Søke plass

Ved opptak har barn av ansatte i Sparebanken Øst og medlemmer i Fagforbundet avd. Øvre Eiker prioritet.

 

Det innbetales et depositum på kroner 2.500,- innen oppstart i barnehagen til kontonummer 2220 55 07292.

 

Vi har åpent 12 måneder og gir tilbud om dagplass på våre planleggingsdager.

 

Trykk her for søknadskjema!

 

Oppholdsbetaling: 

Plass Opphold Kost Sum Søskenmoderasjon
         
100% 2.874,- 400,- 3.274,- 862,-
80% 2.574,- 320,- 2.894,- 772,-

 

Kontonummer: 2220 07 25798

 

I henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager kan det søkes om redusert foreldrebetaling for foreldre/foresatte med lav inntekt. Mer informasjon om dette finner du på kommunens hjemmesider - http://www.ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/gratis-kjernetid-ogsa-for-3-aringer.aspx


Copyright 2008 - Lyngstua BHG
Utviklet og designet av 123 On Web

Postboks 313, 3301 Hokksund, Tlf: 32 75 41 11, lyngstua@online.no