Informasjon om planer, aktiviteter m.m. finner du på barnehagens oppslagstavle på MyKid.no

 

 

 

 

 

 

Planer

Følgende dokumenter er tilgjengelige her:

 

Rammeplan for barnehagen - innhold og oppgaver

 

Årsplan for 2021/22

 

 

Infoskriv om overgangen fra barnehage til skole

 

 

Periodeplaner for den enkelte aldersgruppe publiseres på "MyKid"-portalen.

 

 


Copyright 2008 - Lyngstua BHG
Utviklet og designet av 123 On Web

Postboks 313, 3301 Hokksund, Tlf: 32 75 41 11, lyngstua@online.no