Informasjon om planer, aktiviteter m.m. finner du på barnehagens oppslagstavle på MyKid.no

 

 

 

 

 

 


Virksomheten har 90 barn, 25 medarbeidere og 2 avdelinger. 

Avdelingene heter: Liv & Lyst og Himmel & Hav.

På Himmel & Hav er barna i alderen 0-3 år og på Liv & Lyst er barna 3-6 år.

De eldste barna i barnehagen har en egen base kalt Kvint, der aktivitetene er spesielt tilrettelagt for dem.

 

 

Avdelingene har et tilrettelagt og tilpasset leke- og læringsmiljø. Vi tror på en positiv utvikling for liten og stor i et godt sosialt fellesskap hvor lek og glede er på dagsordenen.  Barna får tilrettelagt aktiviteter i aldersrene og aldersblandede grupper.

 

Personalet i Lyngstua barnehage består av:

  • Barnehagelærere
  • Fagarbeidere
  • Assistenter
  • Vikarer
  • Kokk
  • Renholder 
  • Vaktmester
  • I perioder er det studenter, skoleelever og personer på praksisplass via NAV innom vår barnehage

 

 

 


Copyright 2008 - Lyngstua BHG
Utviklet og designet av 123 On Web

Postboks 313, 3301 Hokksund, Tlf: 32 75 41 11, lyngstua@online.no